«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Παραλλαβή Βεβαιώσεων Παρακολούθησης

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), ενημερώνει τους συμμετέχοντες στην Ημερίδα, και στο Βιωματικό Εργαστήρι που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο παρουσίασης των αποτελεσμάτων του σχεδίου με τίτλο: «To Ψυχόδραμα ως εργαλείο στην εκπαίδευση», του τομεακού προγράμματοςLeonardo da Vinci (LdV), Δράση Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, ότι μπορούν να παραλάβουν τις βεβαιώσεις παρακολούθησης από την κεντρική δομή του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηγ. Γαβριήλ 103, 2ος όροφος.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα, 2831040050-51-52 κ. Πίτερης Χαράλαμπος και κ. Νικολουδάκης Γεώργιος.

Συνάντηση λήξης του διακρατικού σχεδίου «Το Ψυχόδραμα ως εργαλείο στην εκπαίδευση ενηλίκων».

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), συνδιοργάνωσε με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση (ΕΚΚΑ), τελική συνάντηση-Ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του σχεδίου με τίτλο: «To Ψυχόδραμα ως εργαλείο στην εκπαίδευση», στο πλαίσιο διάχυσης του τομεακού προγράμματοςLeonardo da Vinci (LdV), Δράση Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης.

Η ημερίδα ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης σε θέματα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Απασχόλησης, κ. Σημανδηράκη Παναγιώτη, ο οποίος επεσήμανε το ρόλο των νέων βιωματικών εκπαιδευτικών μεθόδων, οι οποίες διεγείρουν τη συμμετοχικότητα, επενδύουν στην εσωτερικότητα του ατόμου και κυρίως αναπτύσσουν τον προβληματισμό και την κριτική ικανότητα των συμμετεχόντων. Ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα ΔΒΜ κ. Παρασύρης Ιωάννης, ο οποίος παράλληλα εκπροσώπησε και την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κα Μαρία Λιονή, αναφέρθηκε στην εκπαίδευση εκπαιδευτών και ιδιαίτερα ότι οι σύγχρονοι εκπαιδευτές ενηλίκων οφείλουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες, που απαιτούνται για την εφαρμογή των νέων τεχνικών, στη διδακτική πρακτική τους, με βάση τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους.

Ο κ. Πίτερης Χαράλαμπος-Νικόλαος,ως Υπεύθυνος του ευρωπαϊκού σχεδίου και συντονιστής της Ημερίδας, αναφέρθηκε στο στόχο της Ημερίδας και κυρίως στην ανάγκη που οδήγησε την ομάδα για την εκπόνηση ενός τέτοιου καινοτόμου σχεδίου.     

Στη συνέχεια ο κ. Δαράκης ΜιχάληςΔ/ντής Ανάπτυξης Π.Ε Ρεθύμνης και επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, αναφέρθηκε στη «Χρήση των βιωματικών μεθόδων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων».

Σχετικό video

 

Περισσότερα...

Παρουσίαση αποτελεσμάτων ευρωπαϊκού σχεδίου «Το ψυχόδραμα ως εκπαιδευτικό εργαλείο»

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), συνδιοργανώνει με το Ευρωπαικό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση, Ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του σχεδίου με τίτλο: «To Ψυχόδραμα ως εργαλείο στην εκπαίδευση», στο πλαίσιο διάχυσης του τομεακού προγράμματοςLeonardo da Vinci (LdV), Δράση Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης.

 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 09:30 – 17:30, στο συνεδριακό χώρο του Ξενοδοχείου OLYMPIC Palladium (Θ. Μοάτσου 42) στο Ρέθυμνο. Η Ημερίδα είναι ανοικτή για το κοινό.

Περισσότερα...

Απονομή Βεβαιώσεων ΤΟ.Π.Ε.Κ.Ο

Πραγματοποιήθηκε χθες στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου η τελετή λήξης Συμβουλευτικής της πράξης «Ολοκληρωμένες Δράσεις για την ένταξη στην αγορά εργασίας κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου», που υλοποιείται από την Α.Σ. «Δίκτυο Αλληλεγγύης».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε απολογισμός και αξιολόγηση της εφαρμογής της Δράσης «Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη», από στελέχη της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ (πρώην ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ), ακολούθησε παρουσίαση των καλών πρακτικών από την υλοποίηση των ενεργειών, εισήγηση με θέμα «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Προώθησης στην Απασχόληση» από το Διευθυντή ΚΕΚΑΠΕΡ – ΚΡΗΤΗΣ, κ. Μιχάλη Δαράκη και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή των βεβαιώσεων παρακολούθησης στους ωφελούμενους του προγράμματος από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή και τον Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Ρεθύμνης στον Τομέα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης, κ. Γιάννη Παρασύρη.

Περισσότερα...

Ενημέρωση Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Σημανδηράκη Παναγιώτη αναφορικά με το διακρατικό σχέδιο «Το Ψυχόδραμα ως εργαλείο στην εκπαίδευση ενηλίκων».

Την Πέμπτη 23 Ιουλίου του 2015 πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, συνάντηση στις διοικητικές δομές της Περιφέρειας Κρήτης, μεταξύ του κ. Σημανδηράκη Παναγιώτη - Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της Περιφέρειας Κρήτης, του κ. Πίτερη Χαράλαμπου – Διευθυντής Κατάρτισης του ΚΕΚΑΠΕΡ και τηςκας Ροδοπούλου Καλλή - εξωτερικού συνεργάτη του ΚΕΚΑΠΕΡ.

Στόχος της συνάντησης  ήταν η ενημέρωση του κ. Σημανδηράκη αναφορικά με την πρόοδο και τα παραδοτέα του διακρατικού σχεδίου με τίτλο: «To Ψυχόδραμα ως εργαλείο στην εκπαίδευση», στο πλαίσιο του τομεακού προγράμματοςLeonardo da Vinci (LdV), Δράση Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση. Στο πλαίσιο της συνάντησης ζητήθηκε η συμβολή της Περιφέρειας Κρήτης στις δράσεις διάχυσης του σχεδίου. Το έργο ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με την διοργάνωση της τελικής συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2015, και στην οποία θα  κληθούν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της δια βίου μάθησης και των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Βασικός σκοπός της τελικής συνάντησης είναι να παρουσιαστούν τα παραδοτέα του σχεδίου και οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μικρής διάρκειας βιωματικά εργαστήρια  όπου και θα παρουσιαστούν οι βιωματικές ψυχοδραματικές τεχνικές που επιδέχονται εφαρμογής σε εκπαιδευτικά πλαίσια. Καταλυτικό ρόλο στην διοργάνωση της τελικής ημερίδας του σχεδίου θα διαδραματίσει η Περιφέρεια Κρήτης τόσο στη διοργάνωση όσο και στην διάχυση της, μέσα από το δίκτυο των επαφών και φορέων που διαθέτει σε συνεργασία με το ΚΕΚΑΠΕΡ.

            

Περισσότερα...

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.