Εξετάσεις αξιολόγησης για το πρόγραμμα «Υγιεινή και Ασφάλειας Τροφίμων Επιπέδου-1» του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής εξέτασης (e-exam).

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης - Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) ανταποκρινόμενο στις εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων που εμπλέκονται στο χώρο της εστίασης από το 2013 έχει ολοκληρώσει πενήντα (50) προγράμματα με τίτλο: «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Επιπέδου-1» τα οποία παρακολούθησαν 815 εμπλεκόμενοι στον τομέα διαχείρισης τροφίμων. Παράλληλα σε συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) οργάνωσε και υλοποίησε τρεις εξεταστικές σειρές στις οποίες συμμετείχαν και έλαβαν πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ 308 συμμετέχοντες. 

Από τον Ιούνιο του 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 201/06-06-2022 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ, οι εξετάσεις αξιολόγησης των καταρτισθέντων από τους φορείς υλοποίησης προγραμμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Επιπέδου-1, θα πραγματοποιούνται στο εξής μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής εξέτασης (e-exam).

Για την συμμετοχή των καταρτισθέντων στις εξετάσεις e-exam, ο ΕΦΕΤ θα αποστείλει σε κάθε φορέα υλοποίησης, σχετική ειδοποίηση στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις καθώς και η διαδικασία υλοποίησής τους.

To Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ μετά την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης από τον ΕΦΕΤ θα ενημερώσει τους καταρτισθέντες που παρακολούθησαν το πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Επιπέδου-1 που υλοποίησε στις δομές του για τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στις εξετάσεις μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής εξέτασης (e-exam) ενώ παράλληλα θα παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη.  

Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε συμμετοχή καταρτισθέντος στις εξετάσεις πριν την επίσημη ειδοποίηση του φορέα υλοποίησης από τον ΕΦΕΤ δεν θα γίνει αποδεκτή.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. - Περιφέρειας Κρήτης, Ηγ. Γαβριήλ 103-105, κ. Τσεκούρα Δήμητρα και κ. Πίτερης Χαράλαμπος – Νικόλαος, (απέναντι από την Τράπεζα Πειραιώς) 2ος όροφος & στα τηλέφωνα, 2831040050-52.