ΔΡΑΣΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ TOY ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ "InterTrainE"

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ολοκληρώνοντας τις δράσεις του ευρωπαϊκού σχεδίου «Διαπολιτισμική Κατάρτιση για Εκπαιδευτικούς – InterTrainE», πραγματοποίησε διαδικτυακά εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, την οποία παρακολούθησαν 35 εκπαιδευτές ενηλίκων και εκπαιδευτικοί.   

Στο ξεκίνημα της εκδήλωσης ο κ. Χαράλαμπος-Νικόλαος Πίτερης, αν. προϊστάμενος του τμήματος ΔΒΜ, Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και αναφέρθηκε στην ανάγκη υλοποίησης προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν αποτελεσματικά τους συμμετέχοντες, προάγουν την αμοιβαία αποδοχή και τον σεβασμό, καταπολεμώντας ταυτόχρονα τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Στη συνέχεια η κα  Καλλή Ροδοπούλου, Κοινωνιολόγος και εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου (EELI), παρουσίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε με τίτλο: «Διαπολιτισμική Κατάρτιση για Εκπαιδευτικούς – InterTrainE». Ειδικότερα αναφέρθηκε στον σκοπό, στους στόχους και τα παραγόμενα αποτελέσματα του σχεδίου ενώ παρουσίασε τις επιμέρους ενότητες του προγράμματος. Ο Δρ. Γιάννης Κωστόπουλος εκπαιδευτικός / Γλωσσολόγος παρουσίασε την ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης  και αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών, ενώ ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες να το παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν το σύνολο των ενοτήτων με τα ενδιάμεσα τεστ και την τελική αξιολόγηση. Στο τέλος της συνάντησης οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να σχολιάσουν και να συζητήσουν τα αποτελέσματα του έργου και να λύσουν απορίες αναφορικά με το πρόγραμμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους συμμετέχοντες της συνάντησης θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης ενώ παράλληλα όσοι από αυτούς εγγραφούν στην Πλατφόρμα και παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επιτυχία θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πιστοποιητικό επιπέδου 5 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕQF).

H παρουσίαση του σχεδίου ήταν συνέχεια του πενθήμερου πιλοτικού προγράμματος, το οποίο υλοποιήθηκε στα μέσα Νοεμβρίου (16-20) και συμμετείχαν 22 στελέχη των εταίρων του σχεδίου από 4 χώρες (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Φινλανδία). 

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο του 2021, όπου θα παρουσιαστούν και τα τελικά αποτελέσματα του έργου στο Εδιμβούργο από τον επικεφαλής εταίρο, το Πανεπιστήμιο HW και το Τμήμα Διαπολιτισμικών Σπουδών.

Το πρόγραμμα «InterTrainE» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα Erasmus + / KA2 / Στρατηγικές Συμπράξεις για την Εκπαίδευση Ενηλίκων), και ένα από τα βασικά παραδοτέα του σχεδίου είναι η ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ενήλικες μετανάστες.

Επίσημη ιστοσελίδα του σχεδίου: http://intertraine.eu/el/greek-front/

Twitter: https://twitter.com/TrainInter

Facebook: https://www.facebook.com/intertraine/