«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Συμμετοχή του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στην εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού σχεδίου «InterTrainE», για την διαπολιτισμική εκπαίδευση

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), συμμετείχε στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2018 στην εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος με τίτλο «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» (InterculturalTrainingforEducators), στο Εδιμβούργο της Σκωτίας.

Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Heriot-Watt, το οποίο είναι και ο συντονιστής εταίρος του σχεδίου. Το σχέδιο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ και ειδικότερα στη δράση ΚΑ2 που αναφέρεται σε στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, οι οποίες εξειδικεύονται στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στόχος είναι να αποφέρουν θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες φορείς, τα συστήματα πολιτικής στα οποία υπάγονται τέτοιου είδους δράσεις, καθώς επίσης και τα άτομα που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις οργανωμένες δραστηριότητες. Η εν λόγω δράση αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη, μεταφορά και υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών σε οργανωτικό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

1. Διερεύνηση των υφιστάμενων πολιτικών για τη μετανάστευση στις χώρες προέλευσης των εταίρων του σχεδίου.

2. Διερεύνηση των υφιστάμενων προγραμμάτων κατάρτισης για τους μετανάστες, στοχεύοντας στην πολιτισμική ενσωμάτωση, επισημαίνοντας τις ανάγκες για την ενημέρωση των προγραμμάτων σπουδών ή την ανάπτυξη νέων μεθόδων.

3. Διερεύνηση των υφιστάμενων προγραμμάτων κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, επισημαίνοντας τις ανάγκες για την ενημέρωση των προγραμμάτων σπουδών ή την ανάπτυξη νέων μεθόδων.

4. Οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει υλικό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για μετανάστες, το οποίο επικεντρώνεται σε: Πολιτιστική και θρησκευτική συνείδηση, ιστορία, γεωγραφία, διεθνή πολιτική, κανονισμούς και πρακτικές υγείας, δικαίου και πολιτικών δικαιωμάτων στην ΕΕ, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.

5. Δημιουργία online πλατφόρμας όπου θα είναι διαθέσιμη σε γλώσσες της εταιρικής σχέσης και προσιτές στο κοινό.

6. Δημιουργία προγραμμάτων σπουδών κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης εκπαιδευτών για τους συμμετέχοντες.

Στο σχέδιο επιπρόσθετα συμμετέχουν: ο εκπαιδευτικός φορέας  'CreativeLearningProgrammes' Ltdαπό τη Μεγάλη Βρετανία, οι φορείς υποδοχής μεταναστών StudioRisorses.r.lκαι το ΙΙ SicomoroSoc. Coop. Soc. από την Ιταλία, ο εκπαιδευτικός οργανισμός LearningforIntergrationαπό τη Φιλανδία και το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης, με έδρα το Ρέθυμνο. Στην εναρκτήρια συνάντηση παρουσιάστηκε το ευρωπαϊκό σχέδιο από τον επικεφαλή εταίρο, τα επιμέρους μέρη του σχεδίου με τα παραδοτέα της κάθε δράσης, ο τρόπος συντονισμού και επικοινωνίας, η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και κυρίως η διάχυση της παραγόμενης γνώσης.

Το σχέδιο περιλαμβάνει: Έρευνα που αναφέρεται  τόσο στη  διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μεταναστών όσο και των εκπαιδευτών που συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων μεταναστών. Έρευνα πάνω στην διαπολιτισμική εκπαίδευση. Τη δημιουργία ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες όπως θα αναλυθούν από τις έρευνες και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών πάνω στις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος εκπαιδευτών ενηλίκων πάνω στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Το τελικό συνέδριο στο οποίο θα παρουσιαστούν όλες οι δράσεις, οι αξιολογήσεις και το τελικό εκπαιδευτικό υλικό μετά την ανατροφοδότηση των εκπαιδεύσεων.

Από την πλευρά του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στην εναρκτήρια συνάντηση συμμετείχαν οι: κ. Δαράκης Μιχάλης, Δ/ντης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης και ο προϊστάμενος τμήματος ΔΒΜ, Παιδείας και Απασχόλησης, κ. Πίτερης Χαράλαμπος-Νικόλαος.

Να σημειωθεί ότι την προηγούμενη περίοδο 2007-2013, σε δράση που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης και ειδικότερα στα σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας του LeonardodaVinci,  το ΚΕΚΑΠΕΡ εντάχθηκε στον κατάλογο καλών πρακτικών για την υλοποίηση του σχεδίου ως συντονιστής εταίρος του σχεδίου “PaTiE” (Το Ψυχόδραμα στην εκπαίδευση ενηλίκων).

Το σχέδιο ξεκίνησε τον Οκτώβριο  του 2018 και θα ολοκληρωθεί μετά από 26 μήνες το Νοέμβριο του 2020 στο Εδιμβούργο με την πραγματοποίηση της παρουσίασης των αποτελεσμάτων. 

 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.