«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, απονεμήθηκαν σε εργαζόμενους του τομέα καθαριότητας του Δήμου Ρεθύμνου, οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης δύο προγραμμάτων κατάρτισης. Η μικρή εκδήλωση απονομής έγινε παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης καςΜαρίας Λιονή και του Δημάρχου Ρεθύμνου κ. Γιώργου Μαρινάκη.

Τα προγράμματα αφορούσαν: «Βασικές Δεξιότητες ΗΥ με πιστοποίηση» και «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας», που υλοποίησε το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης-Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), σε συνεργασία με το Δήμο Ρεθύμνου, στο πλαίσιο των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτιση εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) του ΟΑΕΔ.

Εκπαιδευτές του προγράμματος «Βασικές Δεξιότητες ΗΥ με πιστοποίηση» ήταν οι κ. Αντώνιος Βερνάδος και ο κ. Νικολουδάκης Γεώργιος,  έμπειρο στέλεχος του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ., οι οποίοι παρείχαν στους καταρτιζόμενους κάθε δυνατή υποστήριξη για εντατικοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσω εξατομικευμένης θεωρητικής, πρακτικής και τεχνικής υποστήριξης. Οι συμμετέχοντες στη συνέχεια συμμετείχαν σε εξετάσεις πιστοποίησης ΗΥ, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, 

προκειμένου να λάβουν την πιστοποίηση η οποία είναι ένα πρόσθετο εφόδιο για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Το πρόγραμμα «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας» περιελάμβανε: Εισαγωγή στην υγιεινή και ασφάλεια εργασίας, περιγραφή κινδύνων και μέτρα προστασίας σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), πρόληψη από κίνδυνους πυρκαγιάς και μέτρα πυροπροστασίας, μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), σήμανση ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, αναφορά σε πηγές πληροφόρησης για θέματα υγείας και ασφάλειας εργασίας και μέτρα προστασίας για εργασία σε περιορισμένους χώρους. Εισηγητής του προγράμματος ήταν ο κ. Καραμπατσάκης Ηρακλής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, πιστοποιημένος εκπαιδευτής και έμπειρο στέλεχος της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων στα Χανιά (ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ - ΟΤΑ).

Οι εργαζόμενοι δικαιούχοι του προγράμματος μετά την αποπληρωμή του προγράμματος από τον ΟΑΕΔ θα λάβουν το αντίστοιχο ποσό ωριαίας αμοιβής όπως προβλέπεται από τον ΟΑΕΔ.Η υλοποίηση των προγραμμάτων ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας του ΚΕΚΑΠΕΡ με τη Δ/νση καθαριότητας, διαχείρισης απορριμμάτων, αστικού περιβάλλοντος και πρασίνου του Δήμου Ρεθύμνου και ειδικότερα τον αντιδήμαρχο κ. Λελεδάκη Δημήτριο, τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα καθαριότητας κ. Στέλιο Σαμψών και τη Δ/ντρια καθαριότητας κα Γκολφινοπούλου Νικολέτα

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ εκπροσώπησαν οι, κ. Δαράκης Μιχάλης, Δ/ντής Ανάπτυξης της Π.Ε. Ρεθύμνης,  ο κ. Πίτερης Χαράλαμπος-Νικόλαος, Δ/ντής Κατάρτισης και ο κ. Νικολουδάκης Γεώργιος, οικονομικός υπεύθυνος των προγραμμάτων.

Επιπρόσθετα οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων θα παρακολουθήσουν σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και πρόγραμμα μαθήματα παροχής Α΄ Βοηθειών.

Το ΚΕΚΑΠΕΡ τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει ένα σημαντικό δίκτυο συνεργασίας με φορείς της Π.Ε. Ρεθύμνου με στόχο τη διενέργεια από κοινού εκπαιδευτικών δράσεων προς όφελος των εργαζομένων και των φορέων, πάνω σε διαγνωσμένες εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.