«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Παραλαβή Βεβαιώσεων από 236 επιτυχόντες στις εξετάσεις του ΕΦΕΤ

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ενημερώνει τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις που διενήργησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στο Ρέθυμνο τον περασμένο Απρίλιο, να προσέλθουν προκειμένου να παραλάβουν τις Βεβαιώσεις Παρακολούθησης. Η παραλαβή θα γίνει είτε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες είτε με εξουσιοδότηση.  

Στις εξετάσεις συμμετείχαν 236 εργαζόμενοι στον τομέα εστίασης οι οποίοι παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων  Επιπέδου-1, όπως αυτό εποπτεύεται και εγκρίνεται από τον ΕΦΕΤ.   

Οι εξετάσεις πιστοποίησης πραγματοποιήθηκαν στις πιστοποιημένες αίθουσες της Κεντρικής δομής, Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105 και τη μέριμνα για την ορθή διεξαγωγή των εξετάσεων είχε το κλιμάκιο των υπαλλήλων της Δ/νσης Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Πληροφορικής της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ σε συνεργασία με τα στελέχη του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ..

Στο πλαίσιο της καλύτερης προετοιμασίας των συμμετεχόντων στην εξέταση πιστοποίησης από τον ΕΦΕΤ, το στελεχιακό δυναμικό του ΚΕΚΑΠΕΡ διενήργησε  δέκα (10) εθελοντικά προγραμματισμένα επαναληπτικά προγράμματα. Στόχος ήταν η πληρέστερη προετοιμασία των υποψηφίων εκπαιδευομένων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αποτέλεσμα  ήταν το σύνολο των συμμετεχόντων στις εξετάσεις να πιστοποιηθεί.

Επιπρόσθετα το ΚΕΚΑΠΕΡ ενημερώνει τους φορείς της Περιφέρειας Κρήτης ότι τα εθελοντικά προγράμματα για την Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων θα συνεχιστούν και οι ενδιαφερόμενοι φορείς (σύλλογοι, κοινωνικές οργανώσεις, φορείς παροχής συσσιτίων, κ.ά) να μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Η εθελοντική αυτή πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2013 σε συνεργασία με την Εκκλησία Ρεθύμνου και λοιπούς κοινωνικούς φορείς με στόχο την διάχυση της γνώσης και την ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα χειρισμού των τροφίμων. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης, Ηγ. Γαβριήλ 103 (2ος όροφος), κ. Νικολουδάκης Γεώργιος και κ. Πίτερης Χαράλαμπος (απέναντι από την Τράπεζα Πειραιώς) 2ος όροφος & στα τηλέφωνα, 2831040050-52. 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.