«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Διευκρινίσεις από τον ΕΦΕΤ - Οδηγίες Εφαρμογής ΥΑ 14708/2007

Το τμήμα Τμήμα Εκπαίδευσης - Δ/νση Εκπαίδευσης-Ενημέρωσης και Πληροφορικής του Ενιαίου Ελέγχου Φορέα Τροφίμων με το υπ' αρίθμ 4879/14-4-2017 έγγραφο του εξέδωσε διευκρινιστιοκή εγκύκλιο με τίτλο "Οδηγίες Εφαρμογής ΥΑ 14708/2007 - Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία υλοποίησης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και των Ελεγκτικών Αρχών και Φορέων του Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων".

Σκοπός της παρούσας διευκρινιστικής εγκυκλίου της ΥΑ 14708/2007, είναι η ορθή ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων στην υποχρεωτική εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων, προκειμένου να υπάρξει ενιαία και ορθή εφαρμογή της.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4879/12-4-2017

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.