«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Ολοκλήρωση δράσης κατάρτισης σε εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα

Ολοκληρώθηκε πρόγραμμα κατάρτισης για την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στην Γαλλική Γλώσσα, σε εργαζόμενους του τουριστικού τομέα.  Το πρόγραμμα οργανώθηκε, χωρίς εξωτερική χρηματοδότηση, προκειμένου να ικανοποιήσει  το αυξημένο ενδιαφέρον των εργαζομένων, που δεν κατέστη δυνατόν να ενταχθούν σε προγράμματα ΛΑΕΚ του έτους 2015.

Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και η Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ξένιος Ζεύς».  

Το πρόγραμμα ολοκλήρωσαν επιτυχώς είκοσι τρεις (23) εργαζόμενοι, οι οποίοι και έλαβαν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

 

Την τελευταία ημέρα ο Πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο Ξένιος Ζευς» κ. Μανόλης Περάκης αποχαιρέτησε τους συμμετέχοντες και μάλιστα αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της εκπαίδευσης των στελεχών και στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό τομέα. «Κάθε χρόνο επιδιώκουμε τα στελέχη μας να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις της τουριστικής αγοράς, αυτό για μας αποτελεί προτεραιότητα και έχομε θέσει ως στόχο την συνεχή εκπαίδευση των στελεχών μας».

Τέλος ο κ. Δαράκης Μιχάλης Δ/ντής Ανάπτυξης ΠΕ Ρεθύμνης, αναφέρθηκε στoότι πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα σε εργαζόμενους και ανέργους να ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και κριτήρια, στο χρόνο που οι ίδιοι κρίνουν, με την παράλληλη υποβοήθηση για ανακάλυψη «κρυφών» ικανοτήτων. 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.