ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Ολοκλήρωση δέκα (10) εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του Λογαριασμού Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΛΑΕΚ) 1-25»

 

 

 

 

Η Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο Ξένιος Ζευς» σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου, το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Υπαλλήλων Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Ρεθύμνου και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) ολοκλήρωσαν την υλοποίηση δέκα (10) εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του ΛΑΕΚ 1-25.

Τα προγράμματα αυτά αναφέρονταν στις εξής θεματικές ενότητες:

 

  • Ρώσικα, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου), δύο (2) τμήματα
  • Ρώσικα, για προχωρημένους, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
  • Ιταλικά, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
  • Γερμανικά, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου), δύο (2) τμήματα
  • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
  • Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
  • Επικοινωνία και συμπεριφορά, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
  • Δεξιότητες Η/Υ για προχωρημένους, 40 ώρες (Λύκειο, ΤΕΙ, ΑΕΙ)

Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της κεντρικής δομής και του παραρτήματος Μυσσιρίων.
Τα προγράμματα παρακολούθησαν εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα, διαφόρου εκπαιδευτικού επιπέδου και ειδικοτήτων σε επιχειρήσεις που ανήκουν στην Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο Ξένιος Ζευς» κ.ά, και απασχολούσαν από 1-25 εργαζόμενους. Στα ανωτέρω προγράμματα κατάρτισης δόθηκε η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι (ανεξάρτητοι).
Κυρίαρχος στόχος των προγραμμάτων ΛΑΕΚ είναι η διάχυση της γνώσης, σε επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων.
Το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συνεχίζει τη συνεργασία του με φορείς της ΠΕ Ρεθύμνης, όπως η Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο Ξένιος Ζευς», το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου, το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Υπαλλήλων Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Ρεθύμνου με στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικών περιβάλλοντων τα οποία οδηγούν σε συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα μέσα από την ανάδειξη προβληματισμών και τη συνειδητοποίηση από την πλευρά των συμμετεχόντων.