Απονομή βεβαιώσεων από το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ σε εργαζόμενους της εταιρείας ΑΜΑΡΙ Α.Ε.

Την Τρίτη 08-10-2013 πραγματοποιήθηκε η απονομή βεβαιώσεων σε εργαζόμενους της «ΑΜΑΡΙ  Α.Ε. Ο.Τ.Α»του Δήμου Αμαρίου για δύο προγράμματα επιμόρφωσης που υλοποίησε το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης-Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία «ΑΜΑΡΙ Α.Ε.». Η συνεργασία αφορούσε την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, που αναφέρονταν στις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων τόσο του αγροτουριστικού συγκροτήματος ΠΑΝΑΚΡΟΝ όσο και των εργαζομένων στο ΧΥΤΑ Αμαρίου, οι οποίες αποτελούν επιχειρήσεις της «ΑΜΑΡΙ  Α.Ε. Ο.Τ.Α».

Στο εκπαιδευτικό πλαίσιο των προγραμμάτων, οι εργαζόμενοι του αγροτουριστικού συγκροτήματος ΠΑΝΑΚΡΟΝ, παρακολούθησαν πρόγραμμα κατάρτισης που αφορούσε την υγιεινή και ασφαλή διαχείριση των τροφίμων, ενώ οι εργαζόμενοι στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (ΧΥΤΑ) Αμαρίου, παρακολούθησαν πρόγραμμα που αφορούσε την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας των εργαζομένων όσο και την υγεία και ασφάλεια εργασίας στις εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση προληπτικών μέτρων που πρέπει να εφαρμόζονται ώστε να εξασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία.

Η πρωτοβουλία, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας των στελεχών του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, με τον πρόεδρο της ΑΜΑΡΙ Α.Ε. κ. Νικόλαο Μαρκίδη και το Γενικό Δ/ντή  κ. Χαράλαμπο Αγγελάκη. Τα προγράμματα παρακολούθησαν συνολικά 20 εργαζόμενοι. Η θεματολογία ανταποκρίθηκε στις εργασιακές εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων, όπως αυτές εκφράστηκαν στη φάση προετοιμασίας των προγραμμάτων.

Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του αγροτουριστικού συγκροτήματος ΠΑΝΑΚΡΟΝ, στη Σχολή Ασωμάτων του Δήμου Αμαρίου και χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ 0,45%) του ΟΑΕΔ.

Στην απονομή παραβρέθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κ. Λιονή, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Σημαντήρας, ο Πρόεδρος της ΑΜΑΡΙ  Α.Ε. Ο.Τ.Α κ. Μαρκίδης, ο Γενικός Διευθυντής κ. Αγγελάκης, οι συμμετέχοντες στα προγράμματα  και τα στελέχη του ΚΕΚΑΠΕΡ που είχαν την ευθύνη υλοποίησης.    

Η Κα Λιονή στο ξεκίνημα της εκδήλωσης που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του ΠΑΝΑΚΡΟΝ ανέφερε ότι «Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, η προσπάθεια συνεργασίας που έχομε με το σύνολο των φορέων του νομού μας. Στόχος μας είναι να πλησιάσουμε όλο και περισσότερο στην ύπαιθρο και να ανταποκριθούμε στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων της ενδοχώρας του νομού μας. Η συνεργασία των στελεχών της «ΑΜΑΡΙ  Α.Ε. Ο.Τ.Α» με το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, αποτελεί καλή πρακτική και ένδειξη για το πώς ο μοναδικός πιστοποιημένος εκπαιδευτικός φορέας της Περιφέρειας Κρήτης, μπορεί να διαδραματίσει ένα σύνθετο ρόλο στην διάχυση της γνώσης για την απόκτηση ικανοτήτων και τη διαμόρφωση στάσεων, σε εργαζόμενους που εμπλέκονται άμεσα στη Δημόσια Υγεία. Η προσπάθεια αυτή έχει την καθολική υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης διότι πιστεύουμε ότι ένα από τα ισχυρά μέσα που πρέπει να έχει ο άνθρωπος σήμερα για την αντιμετώπισης της πολυεπίπεδης κρίσης είναι απόκτηση γνώση, ως αποτέλεσμα κριτικής σκέψης.»