«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Ολοκλήρωση εκπαιδευτικής δράσης στελεχών Περιφέρειας Κρήτης

Ολοκληρώθηκε χτες η διήμερη εκπαιδευτική δράση στελεχών της Περιφέρειας Κρήτης που αφορούσε στην έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών.

Η δράση οργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ). Στη διάρκεια της διήμερης εκπαίδευσης, παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα και οι εφαρμογές στα διάφορα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης, της διακίνησης των ηλεκτρονικών εγγράφων μέσω της ψηφιακής υπογραφής. Την εκπαίδευση παρακολούθησαν 22 στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης από τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πιστοποιημένο εργαστήριο πληροφορικής της Κεντρικής Δομής του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ηγ. Γαβριήλ 103-105). Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, τους εκπαιδευόμενους επισκέφτηκε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κα. Μαρία Λιονή. Στο πλαίσιο της επίσκεψης είχε τη δυνατότητα να συζητήσει και να ενημερωθεί για την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων στη Δημόσια Διοίκηση και κυρίως τις εφαρμογές της. Στο τέλος της επίσκεψης η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της προσαρμογής της Δημόσιας Διοίκησης στη σύγχρονη διακίνηση των ηλεκτρονικών εγγράφων με στόχο, την ταχύτερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων των πολιτών και δήλωσε ότι αποτελεί στόχο άμεσα οι Διευθύνσεις της Περιφέρειας Κρήτης να υιοθετήσουν το νέο αυτό τρόπο διαχείρισης και διακίνησης των εγγράφων, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα διεκπεραίωσης.

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.