«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Εκδηλώσεις Ενημέρωσης Ανέργων για το πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών»

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), στοπλαίσιο ενημέρωσης των ανέργων για τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών», που προκήρυξε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οργανώνει τις παρακάτω ενημερωτικές εκδηλώσεις:

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πέμπτη18 Απριλίου 2013

11.00 π.μ.

Αίθουσα Διδασκαλίας ΚΕΚΑΠΕΡ, Ηγ. Γαβριήλ 103-105 (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα, 2ος όροφος)

Τρίτη 23 Απριλίου 2013

7.30 μ.μ.

Αίθουσα Διδασκαλίας ΚΕΚΑΠΕΡ, Ηγ. Γαβριήλ 103-105 (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα, 2ος όροφος)

Τετάρτη 24 Απριλίου 2013

11.00 π.μ.

Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου

 

Σκοπός της δράσηςείναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των ανέργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Αντικείμενο της δράσηςαποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενηςεπαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:

Ö             Πρόγραμμα θεωρητικής  κατάρτισης80 ωρών

Ö             Πρακτική άσκησητων ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της       οικονομίας διάρκειας 500 ωρών

Ö             Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης

Ö             Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένουαμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

Στις εκδηλώσεις μπορούν να συμμετέχουν, επίσης,  εκπρόσωποι επιχειρήσεων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για το παραπάνω πρόγραμμα.

 

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

 

Περισσότερες πληροφορίες: Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηγ. Γαβριήλ 103-105 (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα, 2ος όροφος), κος Πίτερης Χαράλαμπος (2831040052) & κος Νικολουδάκης Γεώργιος (2831040052).

 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.