«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για γραφική ύλη στo πλαίσιο των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25/2016

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ θα προμηθευτεί για τις ανάγκες των καταρτιζομένων των προγραμμάτων τα παρακάτω είδη βιβλιοπωλείου:

 1. Ντοσιέ με λάστιχο, ποσότητα διακόσια (200) 
 2. Στυλό μπλε, ποσότητα τριακόσια (300) με αναφορά σε προτεινόμενη μάρκα
 3. Χαρτί φωτοτυπικού 80 γρ. (δέκα κούτες)
 4. Κλασερ Α4  8-32, αριθμός έξι (6), χρώματος πορτοκαλί  
 5. Διαχωριστικά κλασέρ χρωματιστά  χωρίς αρίθμηση 5 τεμάχια.
 6. Διαχωριστικά κλασέρ χρωματιστά  10 τεμ., αριθμημένα από 1-12.
 7. Μαρκαδόρους για πίνακα και σβηστήρια δέκα (10)
 8. Ζελατίνες (Pelikan). Δύο (2) κουτιά
 9. Συνδετήρες Νο 4 και Νο 5, πέντε (5) κουτιά.
 10. Συνδετήρες συρραπτικού Νο 24/6 δέκα (10) κουτιά 
 11. Μολύβια ένα (1) κουτί
 12. Γομολάστιχες μολυβιού (1) κουτί

Οι προσφορές από τους ενδιαφερόμενους κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, προς «ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΛΑΕΚ 1-25, 2016», με αναγραφή των στοιχείων του συμμετέχοντα μέχρι τις 2/1/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηγ. Γαβριήλ 103 (2ος Όροφος).

Πληροφορίες κ. Νικολουδάκης Γεώργιος 2831040050.

 

Η τιμή θα αναφέρεται ανά  μονάδα μέτρησης είδους συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα  που μπορούν να προσφέρουν τα παραπάνω είδη.

Ανάδοχος θα αναδειχθεί, ο συμμετέχων με τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά.

Η εξόφληση του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση του συνόλου των παραπάνω προγραμμάτων.

Τα προσφερόμενα είδη θα παραδίδονται στα γραφεία του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ηγουμένου Γαβριήλ 103, 2ος όροφος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Δελτίο ενημέρωσης

Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε αυτόματα με ειδήσεις και νέα από το ΚΕΚΑΠΕΡ.

Το e-mail σας*


Online χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 6 επισκέπτες και κανένα μέλος

Σύνδεση

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.